หน้าแรก เกี่ยวกับสาขาวิชา ข้อมูลสาขาวิชา ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ผลงาน ติดต่อสาขาวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

นิสิตฝึกปฏิบัติในรายวิชา 151022 งานมัคคุเทศก์   นิสิตฝึกปฏิบัติในรายวิชา 151022 งานมัคคุเทศก์

...
     
 
ข่าววันที่: 15 ก.ย. 2563 

 
ข้อมูลสาขาวิชา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.