หน้าแรก เกี่ยวกับสาขาวิชา ข้อมูลสาขาวิชา ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ผลงาน ติดต่อสาขาวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
นิสิตฝึกปฏิบัติบรรยายแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี   นิสิตฝึกปฏิบัติบรรยายแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

...
     
 
ข่าววันที่: 30 ก.ย. 2562 

ฝึกปฏิบัติภาคสนาม รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 1   ฝึกปฏิบัติภาคสนาม รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 1

...
     
 
ข่าววันที่: 24 ก.ย. 2562 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ อพพ. เข้าบรรยายให้ความรู้   องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ อพพ. เข้าบรรยายให้ความรู้

ให้ความรู้แก่นิสิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว...
     
 
ข่าววันที่: 17 ส.ค. 2562 

การปฐมพยาลเบื้องต้น CPR สำหรับมัคคุเทศก์   การปฐมพยาลเบื้องต้น CPR สำหรับมัคคุเทศก์

...
     
 
ข่าววันที่: 12 ก.พ. 2562 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.