หน้าแรก เกี่ยวกับสาขาวิชา ข้อมูลสาขาวิชา ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ผลงาน ติดต่อสาขาวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
นิสิตสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดนำเที่ยว ในรูปแบบบริษัททัวร์จำลอง   นิสิตสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดนำเที่ยว ในรูปแบบบริษัททัวร์จำลอง

...
     
 
ข่าววันที่: 28 พ.ย. 2561 

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

...
     
 
ข่าววันที่: 28 พ.ย. 2561 

นิสิตสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ โดยมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นเจ้าภาพ   นิสิตสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ โดยมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นเจ้าภาพ

...
     
 
ข่าววันที่: 28 พ.ย. 2561 

นิสิตสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริการวิชาการ   นิสิตสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริการวิชาการ "ทำขนมบัวลอย" ให้แก่นิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน

...
     
 
ข่าววันที่: 28 พ.ย. 2561 

 

 
 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.