หน้าแรก เกี่ยวกับสาขาวิชา ข้อมูลสาขาวิชา ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ผลงาน ติดต่อสาขาวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม   >   โครงการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
 
ข่าวสารและกิจกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

< กลับหน้ารวมข่าว
 

 

โครงการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
ข่าววันที่: 05 ส.ค. 2560 
 
 

โครงการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 โดยมีสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 60 เข้าร่วมโดยมีวัตถุประสงค์
           1) บูรณาการรายวิชา 151011 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ บ้านดินมอญ เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 
           2) เตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1 ก่อนศึกษาในรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์ และหลักการนำเที่ยว เพื่อให้เห็นบรรยากาศการนำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.